AWL, s.r.o. je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa špecializuje na operatívny leasing, dlhodobý a krátkodobý prenájom vozidiel.

Základnou víziou našej spoločnosti v prístupe ku klientom je zmena v jeho pohľade na riadenie a organizáciu vozového parku. Nosná činnosť každej firmy je rozhodujúcim zdrojom jej zisku. Na jej zabezpečenie, udržanie a zvyšovanie je potrebné mať všetky podporné činnosti podnikania čo najviac efektívne a flexibilné.

© 2008 AWL s.r.o., Syslia 58, Bratislava 821 05, tel: 02 / 49 300 292, mail: awl@awl.sk